Urządzenia pionizujące

Pionizator mobilny Hero

Hero to doskonałe rozwiązanie łączące pionizator z wózkiem inwalidzkim. Czytelna i prosta obsługa pozwalająca na przejście z pozycji siedzącej do pozycji stojącej (i na odwrót) poprawia w znaczący sposób jakość życia pacjenta

Parapodium dynamiczne

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pa­cjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trze­cich.

Parapodium mobilne Combo

Parapodium Mobilne Combo przeznaczone jest dla pacjentów chcących korzystać z możliwości jakie daje Parapodium Sta­tyczne i Mobilne. Zaprojektowane w celu umożliwienia poruszania się pacjentom z zaburzeniami równowagi lub/i częściowo sprawnymi kończynami dolnymi.

Parapodium Statyczne GYM

Parapodium GYM to urządzenie pionizujące, które zapewnia wczesne i sprawne osiągnięcie pozycji pionowej przyspieszające kolejne etapy fizjoterapii funkcjonalnej. Szeroki zakres regulacji pozwala na dostosowanie urządzenia do pacjenta - jego wzrostu, budowy ciała oraz co najważniejsze stanu klinicznego.

Pionizator dynamiczny Grillo

Parapodium umożliwiające uzyskanie pozycji wyprostowanej u pacjenta, łączące dbałość o funkcjonalność z poszanowaniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa. Urządzenie umożliwia pacjentowi chodzenie bez pomocy osób trzecich.

Pionizator dynamiczny Dynamico

Parapodium aktywne zaopatrzone w bezpieczną podstawę o dużej powierzchni. Stosowane jest u osób z porażeniami kończyn dolnych, tułowia oraz MPD.

Pionizator statyczny Parapion

Parapion służy do biernej pionizacji pacjenta. Podczas tego procesu następuje adaptacja zmysłu równowagi, adaptacja organów wewnętrznych, adaptacja układu krążenia do nowych warunków i do większego obciążenia.

Pionizator Paramobil

Pionizator Paramobil jest uniwersalnym urządzeniem, które w kompleksowy sposób pomaga pacjentom w procesie rehabilitacji. W jednym urządzeniu udało się połączyć trzy najbardziej istotne funkcje czyli: statyczną, dynamiczną oraz rehabilitacyjną.

Pionizator dynamiczny Activall

Pionizator dynamiczny ACTIVALL jest nowoczesnym urządzeniem rehabilitacyjnym zaprojektowanym do stosowania w procesie intensywnej rehabilitacji pacjentów z niedowładami kończyn dolnych, jak również z niedowładami czterokończynowymi.